INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy www.soda.net.pl jest prowadzony przez firmę Dark Shadow Ltd, Dark Shadow Sp. z o.o. Oddział w Polsce, REGON: 383826170, KRS 0000793283, 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Jakuba Jasińskiego 13, miejsce świadczenia usług: ul. Tuszyńska 72/74 95-030 Rzgów NIP 526-31-81-355

2. Korzystanie ze sklepu internetowego www.soda.net.pl, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.

 4. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 

ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep internetowy www.soda.net.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.soda.net.pl. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

3. Termin dostawy Produktu do Zamawiającego to najczęściej maksymalnie dwa dni robocze. W przypadku przedłużenia się dostawy Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto.

5. Sklep www.soda.net.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep www.soda.net.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep www.soda.net.pl zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.

6. Od chwili wysłania towaru Zamawiający nie może anulować lub zmienić zamówienia.

 

REKLAMACJA I ZWROT

 

Zamawiający ma prawo złożyć reklamację zakupionych produktów:

1. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

2. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.

3. Kupujący ma możliwość odesłania zakupionych produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i otrzymać zwrot poniesionych kosztów towaru.

4. Sklep gwarantuje zwrot kosztów zakupu w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

5. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera/ listonosza spisania protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu soda.net.pl o zaistniałej sytuacji.

6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu towaru. (kliknij aby pobrać)

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Kupującego zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze. W sklepie www.soda.net.pl można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu www.soda.net.pl

7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu www.soda.net.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.soda.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę www.soda.net.pl w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych “ (Dz.u. Nr 133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.